MINING

Sử dụng các sáng kiến và thành tựu khoa học để khai thác các loại altcoin chính dựa trên các trang trại khai thác phần cứng.

PHÁT HÀNH TOKEN

Ưu đãi các mã token hứa hẹn nhất trên thị trường giao dịch tiền mã hóa toàn cầu.

QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

Sự chuyển đổi các thành tựu khoa học từ ý tưởng ban đầu đến việc đưa vào tiến hành công nghệ mang tính công nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định. Đây không chỉ là một bước tiến đáng kể hướng tới sự hợp tác mà còn là nền tảng cho sự thành công của bất kỳ đầu tư mạo hiểm nào, đó là lý do tại sao hội đồng quản trị của Junnex lại chú trọng chặt chẽ vào việc duy trì kinh nghiệm và sáng tạo công nghệ.

handshake
Junnex - quản lý ước mơ của bạn
Đầu tư
Hợp tác với Junnex
Phát triển sự nghiệp

Sử dụng tối đa các cơ hội lợi nhuận được cung cấp bởi các giải pháp đối tác của chúng tôi.

9- 4- 3- 1- 1- 1- 1- 1%
8- 4- 2- 1- 1- 1- 1%
7- 3- 2- 1- 1- 1%
6- 3- 2- 1- 1%
6- 2- 1- 1- 1%
5- 2- 1- 1%
 • Token
  USD 50 — USD 100000
  17.00% — 35.00%
  35 — 60 ngày lịch
  khoản thanh toán hàng ngày
  Đầu tư
 • Mining
  USD 500 — USD 20000
  50.00%
  110 ngày lịch
  lợi nhuận hàng ngày
  Đầu tư
 • Kế hoạch BTC
  BTC 0.06 — BTC 100
  15.00%
  60 ngày lịch
  khoản thanh toán hàng ngày
  Đầu tư
Junnex - quản lý ước mơ của bạn
Đầu tư